หมายเหตุ: LM Article


LM watch พยายามคงการเน้นคำในเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เนื่องจากเงื่อนไขทางเทคนิคบางประการ ทำให้การแสดงผลบนเวบไซต์นี้ยังไม่สามารถใช้การเน้นแบบ "ขีดเส้นใต้" ได้ จึงจำเป็นต้องใช้การเน้นด้วย "ตัวหนา" แทนในบางกรณี ซึ่งต้องขออภัยต่อเจ้าของบทความ/รายงาน ตลอดจนผู้อ่านเป็นอย่างสูง

LM watchวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

English Article

(Last updated: Aug 7, 2009)

LM English Article (and Report):
(by Date)- Europe's lese majeste laws and the freedom of exp?ression
TJACO VAN DEN HOUT (May 21, 2009)

- Lese majeste - a distinctive character of Thai democracy amid the global democratic movement
BORWORNSAK UWANNO (April 7, 8 and 9, 2009)

- Modern monarchy and inviolability By GRANT EVANS
Grant Evans (February 13, 2009)

- THAILAND: Time to talk openly about lese-majesty
A Statement by the Asian Human Rights Commission (February 12, 2009 )

- CPJ: Writer goes into exile over Thai lese majeste charges
Committee to Protect Journalists - CPJ (February 9, 2009)

- Why l?se majest? in Thailand needs to be reviewed
Roby Alampay (January, 2009)

- It’s time Thai society spoke frankly
Karnt Thassanaphak (September 6, 2008)

- CPJ worried about deteriorating Thai media climate
Committee to Protect Journalists - CPJ (January 27, 2008)

- Lese majeste law still problematic
Thongchai Winichakul (October 11, 2007)

- AFP: Thailand blocks YouTube for carrying clip insulting the king
AFP (Apr 4, 2007)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น